BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET

Har du lyst til å jobbe med barn eller ungdom? Dette er et bredt felt, og det finnes mange ulike plattformer man kan jobbe på. Ved å velge seg en utdanning som barne- og ungdomsarbeider så får du mulighet til å jobbe med gode, pedagogiske løsninger for både ungdommer og mindre barn.

Hva gjør en barne- og ungdomsarbeider?

Oppgavene til en barne- og ungdomsarbeider er varierte og spenner over et stort område. Du skal både planlegge og tilrettelegge for gjennomføring av pedagogiske alternativer som er rettet mot barn og ungdom. Målet med tiltakene du jobber med, er å gi stimulering til at barna og ungdommen kan vokse og utvikle seg. Ved bruk av fellesskap og samspill lærer du barna om kommunikasjon og kan få være vitne til den utviklingen de går gjennom ved bruk av læring og utforsking gjennom lek. Barna skal lære seg å ta ansvar for sine egne liv, og derfor har du en meget viktig oppgave å fylle som barne- og ungdomsarbeider. Du vil bli en viktig rollemodell for mennesker som av ulike grunner kan være i sårbare faser i sin utvikling. Du kommer til å jobbe med både enkeltpersoner og i grupper. En av de spennende utfordringene dine vil bli å sette sammen et godt og pedagogisk tiltak som omfavner de ulike individene og fremmer den enkeltes helse, både den fysiske og den psykiske helsen.

Hvilke aktiviteter og arenaer kan jeg jobbe på?

Det er bare din egen fantasi som setter grensene. Noen av de vanligste aktivitetene består av sang og musikk, friluftsaktiviteter, drama og rollespill, lek, arbeid med litteratur og daglige gjøremål som det å handle mat, aktiviteter med på- og avkledning, vasking eller matlaging.

Vi finner barne- og ungdomsarbeidere på de arenaene der barn og ungdom befinner seg. Det betyr at du kan jobbe i barnehager, på ungdomsklubber, i skole, SFO og i kommunale eller private forebyggende tiltak. Du vil dessuten jobbe med både foreldre og andre som jobber med barn og ungdom.

Hva kreves det av meg som person?

Du må selvfølgelig være interessert i å jobbe med barn og unge. Er du fleksibel og kreativ så kommer du langt, og kan i stor grad være med å påvirke din egen arbeidshverdag med oppgaver og innhold som gir mening. Alle som jobber med mennesker må jobbe med kommunikasjon, og du vil trenge en god porsjon forståelse og tålmodighet. Du vil komme til å jobbe med mennesker fra ulike kulturer og med ulike bakgrunner.

Alle som arbeider med mennesker må fremlegge politiattest. Du må selvsagt ikke være siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.

Hvordan er utdanningsløpet?

Den som velger barne- og ungdomsarbeiderfaget vil gå i to år på skole og deretter jobbe i to år i en bedrift. Det første året på VG1 heter Helse- og oppvekstfag. Deretter velger du Barne- og ungdomsskolearbeider å VG2. Det tredje året kan du enten velge påbygging til generell studiekompetanse eller opplæring i bedrift. En påbygging gir deg fullført studiekompetanse, og opplæring i bedrift gir deg fagbrev og yrkestittel som barne- og ungdomsarbeider. Skulle du på et senere tidspunkt ønske å videreutdanne deg, eller gå videre på en høyskoleutdanning, så trenger du å ta opp de fagene du mangler for å få generell studiekompetanse.

På høyskolen kan du bl.a. velge mellom barnevernspedagog, lærerutdanning eller vernepleier. Det finnes dessuten mange ulike fagskoletilbud for deg som ønsker mer kompetanse.

Gjennomsnittlig årslønn for en barne- og ungdomsarbeider er på 363 600 kroner, men det er selvsagt store individuelle forskjeller, basert på ansiennitet, arbeidssted og kompetanse.

Privacy Policy