Bygg- og anleggsteknikk

Er du kreativ og glad i å skape, samtidig som du liker fysisk arbeid og varierte oppgaver? Bygg- og anleggsteknikk tilbyr mange muligheter for videre veivalg, og det finnes en lang liste med yrker du kan utdanne deg til når du har Bygg- og anleggsteknikk i bunnen.

Hva kan jeg bruke VG1 Bygg- og anleggsteknikk til?

Velger du VG1 Bygg- og anleggsteknikk, så kan du velge mellom hele 14 linjer på VG2. Valget ditt består av følgende: byggteknikk, anleggsteknikk, design og trearbeid, IKT-servicefag, anleggsgartner- og idrettsanleggsfag, overflateteknikk, steinfaget, glassfaget, feierfaget, isolatørfaget, byggdrifterfaget, treteknikk, klima-, energi og miljøteknikk samt industriell møbelproduksjon. Dette er garantert et linjevalg som gir deg mange muligheter når du skal velge retning for din fremtid!

Hva består VG1 Bygg- og anleggsteknikk av?

336 timer med fellesfag er standard for alle yrkesfagene. Videre skal du fordype deg med 168 timer i yrkesfagene og ha 477 timer med felles programfag. Fellesfagene består av norsk, naturfag, engelsk, kroppsøving og matte – enten praktisk (1P-Y) eller teoretisk (1T-Y). Du kommer ikke til å ha eksamen i verken norsk, engelsk eller kroppsøving. Du kan trekkes ut til eksamen i både matte og naturfag. Programfagene på VG1 Bygg- og anleggsteknikk er Produksjon og Tegning og bransjelære.

Produksjon

Hele 337 timer er viet til programfaget Produksjon. I dette faget skal du lære om både produkter og tjenester som finnes innenfor bygg- og anleggsteknikk. Du vil bli bedre kjent med ulike materialer og verktøy i tillegg til en nødvendig innføring i helse, miljø og sikkerhet – kalt HMS. I løpet av VG1 vil du være med på ulike prosjekter som lar deg jobbe med de ulike materialene og ulike trinn av produksjonsprosessen.

Tegning og bransjelære

Dette programfaget går over 140 timer, og her lærer du både å dokumentere og tegne enkle tegninger som illustrerer det som skal produseres. Du vil bli kjent med enkle dataprogrammer som lar deg tegne og beregne når du skal planlegge dine produksjoner.

 

Et blikk inn i fremtiden

Blikkenslager

Med et svennebrev som blikkenslager vil du jobbe med alt fra kunsthåndverk til isolering og brannsikring. Arbeidsplassen din kan være i både privat og offentlig sektor, og mange har egne bedrifter. Du vil blant annet drive med taktekking, beslag og utsmykking.

Anleggsgartner

Tar du et fagbrev som anleggsgartner, så kan du bygge flotte grøntanlegg for både private og offentlige formål. Estetikk, utearbeid og et godt håndlag er kvaliteter som vil ta deg godt på vei mot dette yrket. En anleggsgartner jobber med vedlikehold, tilrettelegging og drift av diverse anlegg, hele året.

Maler

En maler jobber selvsagt med maling, men også med legging av belegg for gulv, montering av listverk og profiler, veggkledninger og dekorering eller restaurering. Ønsker du å ta svennebrev som maler, så bør du framdyrke egenskaper som nøyaktighet, selvstendighet, kreativitet, kommunikasjon og en god planleggingsevne.

Rørlegger

En rørlegger er også en person med svennebrev, og du vil jobbe med både restaurering og installering av rør og sanitæranlegg. Dette er en yrkesretning som dessuten krever sertifikater for diverse viktige arbeidsutførelser. En rørlegger må ha et godt håndlag, en god teknisk innsikt og du må være nøyaktig.

Tømrer

Med svennebrev som tømrer kan du jobbe med firmaer som driver med bygging, entreprenører eller tømrere. Mange starter også sine egne tømrerfirmaer. En tømrer er gjerne kreativ og innovativ og elsker det praktiske arbeidet, gjerne utendørs. Din arbeidsplass vil være både på byggeplasser og i planleggingsfasen inne på kontoret. Du står for rehabilitering og vedlikehold, nybygg og lafting samt tegning, planlegging og andre relevante oppgaver.

Anleggsmaskinfører

Er du glad i store maskiner, så vil du nok trives i en jobb som anleggsmaskinfører. Med fagbrev innen dette faget kan du jobbe med ulike maskiner innen bygg-  og anleggsvirksomheter. Du vil lære å kjøre minst tre ulike maskiner i tillegg til sikkerhetsutstyr og diverse spesialutstyr. En anleggsmaskinfører jobber med veibygging og grunnarbeid samt innenfor det kommunaltekniske som har med vann og avløp og gjøre. Mange anleggsmaskinførere startet opp som egne entreprenører med egne firmaer.

Privacy Policy