Helse- og oppvekstfag

Usikker på hva du ønsker å bli, men du vet at du vil jobbe med mennesker? Da er Helse- og oppvekstfag noe du bør vurdere. Dette er en grunnplattform som gir deg mange muligheter for videre utdanningsretninger.

Hva kan jeg bruke VG1 Helse- og oppvekstfag til?

Etter å ha fullført VG1 helse- og oppvekstfag, kan du velge mellom 8 ulike løp videre – noen retninger er vide, og andre er meget smale. Retningene du kan velge mellom er: Ambulansefag, Barne- og ungdomsarbeider, Fotterapi og ortopediteknikk, Helsearbeiderfag, Helseservicefag, Hudpleie, Aktivitør og IKT Servicefag. Utdanningen kan du bruke til å jobbe med ulike yrker, enten du vil jobbe som tannlegesekretær, portør eller apotektekniker, for å nevne noen.

Hva består VG1 Helse- og oppvekst av?

Når du velger denne linjen så skal du gjennom 336 timer med fellesfag. Disse fellesfagene er norsk, naturfag, engelsk, kroppsøving og matte – enten praktisk (1P-Y) eller teoretisk (1T-Y). Den største innholdsdelen på VG1 Helse- og oppvekstfag er det som kalles for felles programfag og består av 477 timer. Innholdet her er helsefremmende arbeid, yrkesutøvelse og kommunikasjon og samhandling. I tillegg skal du ha 168 timer med yrkesfaglig fordypning.

Du vil ikke ha eksamen i norsk, engelsk eller kroppsøving, men du kan trekkes ut til eksamen i matte og naturfag.

Helsefremmende arbeid

I programfaget helsefremmende arbeid skal du lære deg til å se sammenheng mellom både fysisk og psykisk helse og livsstil. Her vil du jobbe med temaer om kosthold, livsstilssykdommer, smittevern, anatomi og førstehjelp.

Kommunikasjon og samhandling

Her er fokuset på nettopp kommunikasjon og samhandling oss mennesker imellom, uavhengig av både kultur, religion, geografi, alder, bakgrunn eller andre ting. Du får et innblikk i hvilke krav som stilles til en helsearbeider og hva som ligger i uttrykket brukermedvirkning.

Yrkesutøvelse

I dette programfaget vil du lære om hvordan velferdsstaten er bygd opp. Hva er det som skiller de ulike yrkesretningene fra hverandre, og hvilke lover og regler er det som er gjeldende? I løpet av disse programfagene vil du få et større innblikk i hva som finnes av arbeidsmuligheter, og dermed et større grunnlag for å velge veien videre.

Et blikk inn i fremtiden

Portør

En portør jobber ofte på sykehus og i sykehjem. De sørger for transport av både pasienter og utstyr til de ulike avdelingene på en institusjon. Oppgavene er varierte og mange.

Fotterapeut

Hen jobber også ofte på sykehus eller sykehjem, men mange driver egne klinikker og jobber også på skoler, med idretten og andre private foretak. Den viktigste oppgaven til en fotterapeut er å forebygge samt behandle fotproblemer.

Helsefagarbeider

Helsefagarbeideren jobber over alt, på alle nivåer i helsesektoren. Arbeidsoppgavene strekker seg fra stell og pleie til miljøarbeid.

Helsesekretær

Jobber ofte på legekontor, helsesenter og på sykehus. Det er ofte du som er det første møtet med pasienten. Du skal både vurdere behovene for akutt hjelp, håndtere laboratoriearbeid og oppgavene knyttet til IKT og mottak av pasient.

Tannhelsesekretær

Du er bindeleddet mellom tannhelsetjenesten og pasienten, og dine oppgaver vil være alt fra forebyggende tannhelse til assistanse under behandlinger. Det er også du som tar røntgenbilder og håndterer alt teknisk utstyr før og etter bruk.

Apotektekniker

Du vil i de fleste tilfeller jobbe på et apotek, og dette er den største yrkesgruppen på apotekene. Du sørger for at alle varer kommer dit de skal, gir service til kundene, veileder og svarer på spørsmål om produkter og bruk og sørger for forsyninger til eksempelvis sykehusavdelinger.

Ambulansearbeider

Dine arbeidsoppgaver dreier seg om det akuttmedisinske utenfor sykehusene. I tillegg må du ha førerkort klasse B.

Dette var bare et lite innblikk i noen av de mulighetene som finnes. VG1 Helse- og oppvekstfag er grunnmuren til en rekke spennende yrker. Hvilken vei går du videre?

Privacy Policy