Naturbruk

Liker du å arbeide med dyrestell, planteliv og biologisk produksjon? Er du glad i å jobbe utendørs, og har interesser for fiske, skogsbruk eller jordbruk? Da bør du vurdere å velge VG1 Naturbruk.

Hva kan jeg bruke VG1 Naturbruk til?

VG1 Naturbruk gir deg en plattform for hele 8 ulike retninger som du kan velge mellom på VG2. Retningene du kan velge mellom er: Akvakultur, Skogbruk, Reindrift, Heste- og hovslagerfag, Anleggsgartner og idrettsanleggfag, Fiske og fangst, IKT-servicefag og Landbruk og gartnernæring. Veien videre strekker seg fra gartner og agronom, via reindriftseier til skogsoperatør.

Hva består VG1 Naturbruk av?

Som med alle de yrkesfaglige utdanningene, så må du gjennom 336 timer med fellesfag. Disse fellesfagene er norsk, naturfag, engelsk, kroppsøving og matte – enten praktisk (1P-Y) eller teoretisk (1T-Y). Du vil ikke ha eksamen i norsk, engelsk eller kroppsøving, men du kan trekkes ut til eksamen i matte og naturfag. Programfagene på VG1 Naturbruk heter Naturbasert aktivitet og Naturbasert produksjon, og er viet 477 timer. I tillegg skal du ha 168 timer med yrkesfaglig fordypning.

Naturbasert aktivitet

Programfaget Naturbasert aktivitet går over 140 timer, og handler om en bærekraftig forvaltning av våre naturresurser.

Naturbasert produksjon

I løpet av 337 timer skal du lære mer om norske og samiske naturbruksproduksjoner, og du vil få et innblikk i både arbeidsoppgaver og i hvordan de utføres. Dette vil gi deg et godt grunnlag for videre veivalg, særlig dersom du er usikker på om du skal gå til høyre eller venstre.

Et blikk inn i fremtiden

Agronom

En agronom har ansvar for driften av og / eller arbeidet på en landbrukseiendom. Her er ofte oppgavene relatert til gårdsbruk som husdyr, planteproduksjon, foredlingen av råvarer og forvaltning av både inn- og utmark.

Gartner

Gartneren jobber blant annet med produksjon og salg av planter samt på store grøntanlegg og i parker. De fleste gartnere driver selvstendig eller jobbe i privat sektor. Ønsker du å jobbe som gartner er det nesten en forutsetning at du liker å jobbe utendørs. Du jobber også med praktiske og kreative løsninger for vanning, gjødsling og andre teknikker som fremmer og støtter plantenes vekst og utvikling.

Skogsoperatør

Med et fagbrev som skogsoperatør vil du finne deg arbeid hos skogseiere og i skogsbedrifter. De aller fleste vil jobbe i et kommunalt eller statlig skogsvesen. Det kreves at du har fysisk styrke og at du liker å være ute. Du vil dessuten jobbe med ulike skogsmaskiner.

Hovslager

En hovslager er nesten alltid selvstendig næringsdrivende, og jobber med å sko hester. Noen har opprettet egne smier, der hesteeiere og hest kommer inn for å bli skodd. Andre reiser rundt til de ulike kundene og skor hestene på stedet. I tillegg til å like hester bør du forberede deg på uregelmessige arbeidstider.

Fisker

En fisker med fagbrev kan drive selvstendig og arbeide på ulike fiskefartøy. Med et STCW-sertifikat, som du kan ta i tillegg til fagbrevet, kan du ta jobb på båt som tilsvarer en matros. Tar du kystskippersertifikat så kan du også styre din egen båt, noe mange fiskere velger å gjøre. Du må selvsagt tåle hav og bølger, iskalde sjøvinder og lukten av fisk.

Fagarbeider i reindriftsfaget

Med et fagbrev i reindriftsfaget kan du både være avløser eller ha din egen reindrift. Du skal både tilrettelegge for avl og ivareta omsorgen for dyrene. Du skal forvalte områder for beite og du skal ha kunnskaper om tradisjonelle metoder.

Fagoperatør i akvakultur

Denne yrkesgruppen jobber for det meste med oppdrettsanlegg og med mat- og settefiskanlegg. Arbeidsoppgavene til en fagoperatør i akvakultur dreier seg om både stell og tilsyn av fisk. Du bør også ha en stor interesse for biologi når du skal jobbe med akvakultur.

Dette var bare et lite innblikk i noen av de mulighetene som finnes. VG1 Naturbruk gir deg et springbrett til flere ulike yrkesgrupper. Satser du på skog, hav eller reindrift?

Privacy Policy