Service og samferdsel

Er du en serviceinnstilt og vennlig person som gjerne kan tenke deg å jobbe innenfor serviceyrket? Arbeidsmulighetene er flere og vide, og du kan jobbe med både kjøretøy og mennesker.

Hva kan jeg bruke Service og samferdsel til?

Med Service og samferdsel som utgangspunkt kan du velge deg videre til IKT-service, Transport og logistikk, Reiseliv eller Salg, service og sikkerhet. Du kan begynne å jobbe som alt fra vekter til yrkessjåfør.

Hva består Service og samferdsel av?

Programfagene i Service og samferdsel heter Administrasjon og økonomi, Markedsføring og salg samt Sikkerhet og transport. I tillegg skal du ha en mindre del med yrkesfaglig fordypning og en større del med fellesfag. Fellesfagene består av matte, norsk, naturfag, engelsk og kroppsøving. Du kommer ikke til å ha eksamen i norsk, engelsk eller kroppsøving, men du kan trekkes ut til eksamen i matte og naturfag.

Administrasjon og økonomi

Omtrent 1 / 3 av tiden du skal ha programfag, vil du fokusere på administrasjon og økonomi. Her vil du lære om hva som trengs for å kunne drive med de hverdagslige administrative oppgavene i en bedrift. Du vil få et innblikk i hvordan man ansetter og rekrutterer ansatte, og du må lære deg å føre regnskap og sette opp budsjetter etter de gjeldende reglene. Du skal kunne tenke selv og reflektere, og du skal kunne bedømme om hvorvidt et produkt er lønnsomt i forhold til alle kostnader, konkurrenter og markedet for øvrig. I dette faget får du de grunnleggende kunnskapene du trenger for å etablere din egen bedrift.

Markedsføring og salg

Den andre tredelen av programfagene handler om hvordan du skal markedsføre bedriften på en vellykket måte, og hvordan du går frem for å generere økte salgstall. Du vil bli oppmerksom på forholdet mellom deg selv som selger, og dine fremtidige kunder. Hva er forretningsideen din? Hvem er målgruppen? Hvilken strategi legger du opp for å nå målgruppen? Hvilke produkter eller tjenester skal du selge? Hvem er dine konkurrenter og hvordan er markedet?

Sikkerhet og transport

Den minste tredelen av programfagene handler om det å sikre arbeidet, sikre bedriftens data og sikring av bedriftens verdier. Hva er HMS, og hvordan sørger bedriften for et sikkert arbeidsmiljø?

Men sikkerhet og transport gir deg også en innføring i temaer som reiseliv, transporttjenester og risikovurderinger.

Et blikk inn i fremtiden

Vekter

En vekter driver med både forebygging og vern av personer, bygninger og utstyr. De sørger for å planlegge, gjennomføre og evaluere de sikkerhetstiltakene som igangsettes for sine kunder. Dette er i aller høyeste grad et yrke som baserer seg på service. Du vil bli meget god på konflikthåndtering og du vil benytte deg av systemer for varsling og overvåking.

Yrkessjåfør

Som yrkessjåfør får du muligheten til å oppleve flere steder av vårt flotte land. Noen jobber som langtransportsjåfører, mens andre jobber kun lokalt på det stedet / byen de bor. Dine hovedoppgave vil være å transportere både varer og personer fra A til B. Det er viktig at du har kunnskaper om riktig sikring av last og passasjerer. Du skal kunne planlegge dine ruter på en hensiktsmessig og effektiv måte, og du skal vite hvordan du klargjør og vedlikeholder både utstyr og transportmiddel. En yrkessjåfør kan jobbe mange og lange timer alene, eller han kan jobbe i et meget sosialt miljø der han er omringet av mennesker hele tiden.

Hvilken type yrkessjåfør kan du tenke deg å bli?

Kontor- og administrasjonsmedarbeider

Velger du denne retningen kan du ta deg jobb på både biblioteker, service- og informasjonssentre samt i offentlige og private bedrifter. Du vil jobbe med både budsjetter og regnskap samt personalsaker slik som lønninger og lignende. Du må ha en god muntlig og skriftlig formidlingsevne, og du må være god på å kommunisere og samarbeide. Du vil benytte deg av en rekke ulike digitale verktøy gjennom din arbeidsdag.

Reiselivsmedarbeider

Har du lyst til å jobbe med reiseliv, så er fagbrev som reiselivsmedarbeider ett godt alternativ. Du kan både jobbe på reisebyråer, turistkontorer eller i spennende firmaer som driver med opplevelser av ulike genre. Du kan jobbe med direkte kundeservice eller med mer «skjulte» oppgaver som innebefatter booking og reservasjoner via nett. Du vil jobbe med digitale verktøy og benytte deg av informasjonsteknologi.

Privacy Policy