Kontor- og administrasjonsfaget

Ønsker du å utdanne deg innen kontor- og administrasjonsfaget? Da begynner du ditt løp med VG1 Service og samferdsel, og går videre til VG2 Salg, service og sikkerhet. Når du kommer til VG3 kommer du inn på linjen kontor- og administrasjonsfaget.

Om du ønsker det, så kan du gå ytterligere ett år til for å få tatt påbygging til generell studiekompetanse.

Hva kan jeg bruke kontor- og administrasjonsfaget til?

Om du tenker å jobbe med arbeidsoppgaver som innebefatter kundebehandling, kontoradministrative oppgaver eller serviceyrker, så er det en stor fordel å ha med seg kontor- og administrasjonsfaget på CV-en sin. Du vil få kompetanse på teknologiske verktøy, elektroniske tjenester, innblikk i regelverk rundt innsyn og personvern samt informasjonsarbeid.

Ved bestått opplæring mottar du fagbrev og yrkestittelen kontor- og administrasjonsmedarbeider.

Hva består kontor- og administrasjonsfaget av?

Kontorservice

Denne delen handler om alt det du trenger for å arbeide på et kontor. Du vil møte å temaer som omhandler kundeservice, saksbehandling, kontoradministrative oppgaver, personalforvaltning, informasjonsflyt, kvalitetssikring og intern / ekstern kontorservice. Du vil dessuten få et større innblikk i HMS og organisasjonsutvikling. Du vil bli i stand til å profilere din fremtidige arbeidsplass på en god måte i møte med eksisterende og potensielle kunder og brukere.

IKT-tjenester

Her vil du lære å bruke en rekke teknologiske hjelpemidler og elektroniske tjenester. Du vil også få et større innblikk i regelverk som regulerer og styrer IKT-tjenestene.

Økonomi

I dette faget lærer du om økonomi og økonomisystemer. Du vil bli i stand til å gjøre innkjøp, føre regnskap og sette opp budsjetter samt kjøre lønninger og andre personalrelaterte arbeidsoppgaver. Du vil lære deg å navigere i utvalgte programmer som vil bistå deg med de økonomiske arbeidsoppgavene i bedriften.

Et blikk inn i fremtiden

Så hvilke arbeidsoppgaver og hvilke arbeidssteder er det som venter meg dersom jeg tar fagbrev innen kontor- og administrasjon? Du vil finne like relevante arbeidsplasser i det offentlige som på det private markedet, og arbeidsstedene strekker seg fra biblioteker til advokatbyråer.

Du vil komme ekstra langt innen dette yrket dersom du framelsker kvaliteter som ryddighet, orden, god evne til å planlegge og en meget god muntlig og skriftlig framstilling. Kan du fremmedspråk i tillegg til norsk, kommer du det lille ekstra stykket. Og ikke glem at en kontor- og administrasjonsmedarbeider også må kunne skrive svarbrev på nynorsk. Og sist, men ikke minst, må du selvfølgelig kunne gi en god service til kunder og andre medarbeidere.

Er du glad i å holde oversikt, skrive referater og protokoller, lage lister og budsjetter og sørge for at personalsaker blir tatt hånd om? Da bør du vurdere om ikke kanskje kontor- og administrasjonsfaget er noe for deg. Her finner du mange oppgaver som handler om en god serviceinnstilling, muligheter for å jobbe med veiledning, kommunikasjon og relasjonsbygging. Du vil ofte være kundens eller brukerens første, og noen ganger eneste, møte med den gjeldende bedrifter, enten den er innenfor privat eller offentlig sektor.

Privacy Policy